Marian Rosary Devotion – Մայիսեան Վարդարանի Ջերմեռանդութիւն

Երկուշաբթի, 1 Մայիս 2023 / Monday, May 1, 2023, at 6:30 PM (Every week of May, Monday – Friday).