Devotion of The Sacred Heart of Jesus

Սիրտ Յիսուսի Ջերմեռանդութիւն, Պատարագ եւ Երկրպագութիւն Ս. Հաղորդութեան,
Devotion of The Sacred Heart of Jesus, October 06, 2023, at 6:00 PM, Holy Mass
and Eucharistic Adoration.