Devotion of The Sacred Heart of Jesus – Սիրտ Յիսուսի Ջերմեռանդութիւն

Սիրտ Յիսուսի Ջերմեռանդութիւն, Պատարագ եւ Երկրպագութիւն Ս. Հաղորդութեան, Devotion of The Sacred Heart of Jesus, September 1, 2023, at 6:00 PM, Holy Mass and Eucharistic Adoration.

Devotion of The Sacred Heart of Jesus 04August2023